Tượng Bổn Sư Thích Ca - Đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng --damynghenonnuocdn.com

Ý Nghĩa về tượng Phật Bổn Sư Thích Ca

DANH HIỆU Thích Ca, theo tiếng Trung Hoa dịch là Năng nhân. Mâu Ni dịch là Tịch Mặc. Nghĩa là người hay phát khởi lòng nhân mà tâm hồn luôn luôn yên tĩnh. BIỂU TƯỢNG Vào trong các chùa Phật giáo Bắc Tông, ngay giữa chánh điện hoặc thờ một tượng Phật Thích Ca, hoặc […]