Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát cao 6m

Mô tả

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát 6m 4

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát 6m 4

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát 6m

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát 6m

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát 6m

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát 6m

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát 6m

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát 6m

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát cao 6m”