Tượng Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát
Tượng Quan Âm Đại Thế Chí Bồ TátTượng Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát

Tượng Quan Âm Đại Thế Chí cao 6m

Product Description

Tượng Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát

Tượng Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát

Tượng Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát

Tượng Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tượng Quan Âm Đại Thế Chí cao 6m”