Tượng Quán Thế Âm – 3.4m

Mô tả

Tượng Quán Thế Âm 3.4 m

Tượng Quán Thế Âm 3.4 m

Tượng Quán Thế Âm 3.4 m

Tượng Quán Thế Âm 3.4 m

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Quán Thế Âm – 3.4m”