Tượng Văn Thù – Phổ Hiển Bồ Tát

Mô tả

Tượng Văn Thù Sư - Phổ HIển Bồ Tát - damynghenonnuocdn.com3

Tượng Văn Thù Sư – Phổ HIển Bồ Tát – damynghenonnuocdn.com

Tượng Văn Thù Sư - Phổ HIển Bồ Tát - damynghenonnuocdn.com

Tượng Văn Thù Sư – Phổ HIển Bồ Tát – damynghenonnuocdn.com

Tượng Văn Thù Sư - Phổ HIển Bồ Tát - damynghenonnuocdn.com

Tượng Văn Thù Sư – Phổ HIển Bồ Tát – damynghenonnuocdn.com

Tượng Văn Thù Sư - Phổ HIển Bồ Tát - damynghenonnuocdn.com

Tượng Văn Thù Sư – Phổ HIển Bồ Tát – damynghenonnuocdn.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Văn Thù – Phổ Hiển Bồ Tát”