Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Mô tả

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát”