Monthly Archives: Tháng Một 2016

Cá chép hóa rồng – Biểu tượng của thăng tiến, thành công vượt bậc

Nguồn gốc và sự tích cá chép hóa rồng Khi trời đất mới hình thành, chính Trời đã làm ra mưa gió. Nước từ mưa gió, sông, biển, và những sinh vật sống trong nước được Trời tạo ra đầu tiên, đó chính là nguồn phát sinh ra mọi thứ. Sau, vì bận bịu tạo ra người […]