Đá mỹ nghệ / Tháng Bảy, 2018

Tượng La Hán Tiểu Sư bằng đá

Ý nghĩa, hình tượng 18 vị La Hán

Tại sao có 18 vị La Hán trong Phật giáo? Thập Bát La Hán là 18 vị La Hán tu luyện tới cực hạn, vĩnh viễn giải thoát khỏi luân hồi, còn được gọi là Vô Cực Quả hoặc Giả Vô Học Quả. Ý nghĩa chức danh La Hán trong Phật giáo La Hán là […]

Ý nghĩa, công dụng tượng Quan Công trong phong thủy

Lịch Sử hình tượng Quan Công Quan Công tên thật là Quan Vũ, tự là Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông là anh em kết nghĩa của Lưu Bị và Trương Phi, là người góp công lớn trong việc thành lập nhà Thục Hán. Ông cũng là […]

Lịch sử, ý nghĩa và hình tượng Phật A Di Đà

Phật A Di Đà hay còn gọi là Amitābha trong tiếng Phạn có nghĩa là ánh sáng vô lượng. A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng Thọ nghĩa là tuổi sống lâu không có số lượng; Vô lượng Quang, là Ngài có hào quang sáng suốt không lường. Ngài là giáo chủ cõi […]