Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

Ý nghĩa, công dụng tượng Quan Công trong phong thủy

Lịch Sử hình tượng Quan Công Quan Công tên thật là Quan Vũ, tự là Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông là anh em kết nghĩa của Lưu Bị và Trương Phi, là người góp công lớn trong việc thành lập nhà Thục Hán. Ông cũng là […]

Lịch sử, ý nghĩa và hình tượng Phật A Di Đà

Tượng Phật A Di Đà

Danh hiệu, ý nghĩa tên gọi Phật A Di Đà Phật A Di Đà hay còn gọi là Amitābha trong tiếng Phạn có nghĩa là ánh sáng vô lượng. A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng Thọ nghĩa là tuổi sống lâu không có số lượng; Vô lượng Quang, là Ngài có hào […]