La Hán Tọa Lộc – Thập Bát La Hán

La hán Tọa Lộc là người cưỡi nai tiến vào hoàng cung khuyên bảo Quốc vương học Phật tu hành. Vị A La Hán cỡi nai. xuất thân dòng Bà-la-môn, là một đại thần danh tiếng của vua Ưu Điền. Ngài chợt quyết định xuất gia nên rời bỏ triều đình vào rừng núi nỗ lực tu tập, sau khi chứng Thánh quả cưỡi hươu về triều khuyến hóa vua, nhân đó được tặng danh hiệu La Hán Tọa Lộc ( La Hán Cưỡi Hươu)

Danh mục: