Phù điêu ” CỬU LONG TRANH CHÂU”

Cửu Long tranh châu – Cửu long Quần tụ miêu tả 9 con rồng cùng hội tụ mang ý nghĩa anh hùng quần tụ, cùng chí hướng làm nên những việc kinh thiên động địa. Rồng là một con vật thần thoại xuất hiện trong nhiều nền văn hóa khác nhau từ Đông sang Tây và […]