Tượng Phật Di Lặc – biểu tượng của an lạc, vui vẻ, may mắn, hạnh phúc

Tượng Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Tượng Phật Di Lặc là hình tượng đức Phật tương lai, được rất nhiều Phật tử tín ngưỡng và được thờ phụng trong hầu hết tất cả các chùa.Tượng Phật Di Lặc cũng là vật phẩm tôn kính […]