Quán Tự Tại Bồ Tát là ai? Tìm hiểu về Quan âm tự tại

quan tu tai bo tat

Một trong những danh hiệu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là “Quán Tự Tại Bồ Tát”. Danh hiệu mang ý nghĩa: Chỉ cần biết quán chiếu, nhận định rõ ràng được chính mình, thì ngay giây phút đó, bản thân bạn đã được tự tại rồi.Vậy để tìm hiểu rõ hơn về Quán Tự Tại Bồ Tát hãy cùng đi tham khảo chi tiết trong bài viết sau đây nhé!

Giới thiệu chung về Quán Tự Tại Bồ Tát trong Phật Giáo

 • Quán Tự Tại Bồ Tát hay Quán Thế Âm là hai tên gọi khác nhau dịch theo tiếng Hán. Ở thời Tây Tấn, Ngài Trúc Pháp Hộ đã dịch là Quan Thế Âm. Nhưng ở đời Đường, Ngài Huyền Trang Pháp sư dịch lại dịch là Quán Tự Tại. Tuy nhiên, khi dịch ra theo nghĩa của tiếng Phạn ( cụ thể là: AVALOKITEŚVARA.AVA) đều mang nghĩa là cùng khắp. Khi đi sâu phân tích cụ thể từ này, bạn có thể hết về ý nghĩa của nó:
 • LOKITE: dịch nghĩa là có thể nhìn thấy được tất cả mọi nơi trên cuộc đời này.
 • ŚVARA: mang nghĩa là vị chúa tể – một bậc có quyền để hành xử mọi việc trong cuộc sống một cách tự do..
 • AVALOKITESVARA: đây chính là vị Bồ Tát thực hành Trí tuệ Bát Nhã đạt đến trình độ thâm sâu, quan sát đối tượng Đương Thể Tức Không. Và đặc biệt cũng không bị một chướng ngại nào cản trở, các yếu tố cản trở này có thể là các yếu tố giả hợp, để tạo thành cái ảo tưởng của đương thể. Chính vì thế, mới có tên gọi là Quán Âm Tự Tại.
quan tu tai bo tat
Đó là lý do có 2 tên gọi là Quan âm Tự Tại Bồ Tát hay Quan Âm Tự Tại
 • Khi xét theo một ý nghĩa khác nữa, Ngài có tên là Quán Tự Tại Bồ Tát bởi vị Bồ Tát này có khả năng quan sát tất cả các công đức hợp lại với chúng sinh, các Pháp tự do tự tại. Từ đó, khiến chúng sinh rời xa được bể khổ cũng như đạt được sự an nhiên, niềm vui hỷ lạc của cuộc sống. Có lẽ, cũng vì vậy mà Ngài được biết đến là một “Bậc có uy lực xem xét, có thể bảo hộ chúng sinh”.
quan tu tai bo tat
Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát được đặt ở bãi Bụt, Đà Nẵng trở thành một địa danh thu hút đông đảo mọi người đến tham quan
 • Ngoài ra, còn có một danh từ khác của Bồ Tát trong tiếng Phạn đó là LOKITEŚVARA. Trong đó, đây là từ được hợp thành bởi LOKITE ( được hiểu là thế gian) và ŚVARA ( được hiểu là Thế Tôn).
 • LOKITEŚVARA là một vị Bồ Tát quán rõ các Pháp trên thế gian này đều là huyễn hóa. Đồng thời, Ngài cũng có thể điều dụng được toàn bộ Danh Pháp ở trên thế gian một cách vô ngại nên đã đạt đến quả Tự Tại. Hơn nữa, do Ngài quán biết căn cơ của toàn bộ chúng sinh, nên sự giáo hóa cũng đạt đến Tự tại. Tất thảy những lý do trên, vì vị Bồ Tát này có đầy đủ sự Bi trí, lý sự vô ngại nên mang tên là Quán Tự Tại.
quan tu tai bo tat
Hồng danh Quán Tự Tại Bồ Tát cũng mang ý nghĩa trong pháp môn Quán Chiếu Thực Tại
 • Ngoài ra, hồng danh Quán Tự Tại Bồ Tát cũng được dùng để chỉ các bậc Giác hữu tình đang tu hành bộ pháp môn QUÁN CHIẾU THỰC TẠI để hoàn thành và hướng ns Tuệ giác siêu việt. Danh hiệu này cũng được dùng để chỉ vị Bồ Tát, đạt đến cảnh Lý Sự Vô Ngại hay quán đạt tự tại.

Một số kinh có đề cập đến Bồ Tát Quán Tự Tại

1. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà la Ni

 • Trong Kinh này có lời dạy rằng: “Vị Bồ tát này có tên là Quán Tự Tại, vô lượng kiếp quá khứ, đắc quả vị Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, là đại bi nguyện lực, vì muốn khởi phát tất cả các hạnh Bồ Tát, làm an lạc, thuần thục các chúng sinh mà hiện thân thành Bồ Tát. Nên hết thảy chúng sinh, chư đại Bồ Tát, Đế Thích, Phạm Vương, Long Thần đều nên cung kính, chớ có khinh mạn”.
quan tu tai bo tat
Tìm hiểu Bồ Tát Quán Tự Tại qua một số bộ kinh cụ thể như kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

2. Bát Nhã Tâm Kinh

 • Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh, vị Bồ tát này có tên là Quán Tự Tại, dựa trên pháp môn tu luyện của ngài. Khi quán chiếu vào thâm sâu chính mình, ngài nhận thấy rằng năm uẩn không có tự tính và đều là giả tạm, ngộ ra được điều này, ngài vượt qua được tất cả mọi đau khổ, ách nạn.
 • Cũng trong cuốn Bát Nhã Tâm Kinh khu tán, quyển thượng, sự giải thích của ngài Khuy Cơ như sau: Quán nghĩa là chiếu, tức là trí tuệ thông suốt lẽ có không; tự tại nghĩa là tự do, tức là chỉ ra cái kết quả giải thoát đã đạt được. Xưa hành Lục độ, ngày nay được kết quả viên mãn, mà sự viên mãn này là nhờ vào trí tuệ quán chiếu, tạo thành được mười thứ tự tại. Mười tự tại nhắc đến ở đây là:
 • Thọ tự tại: tuổi thọ có thể kéo dài tùy ý.
 • Tâm tự tại: Không bị nhiễm mọi vấn đề liên quan đến sinh tử.
 • Tài tự tại: Tài của dư giả, muốn là có được, điều này do tu hành bố thí mà có được.
 • Nghiệp tự tại: Chỉ làm điều thiện và khuyến khích mọi người cùng làm
 • Sinh tự tại: Tùy theo điều mong muốn mà thọ sinh, điều này do giữ giới mà có được.
 • Giải thoát tự tại: Có thể biến hóa tùy ý muốn, điều này do nhẫn mà có được.
 • Nguyện tự tại: Muốn gì có được nấy, do tinh tiến mà được
 • Thần lực tự tại: Thần thông tối thắng, điều này do định mà được.
 • Trí tự tại: Biết tất cả lời nói, ngôn ngữ
 • Pháp tự tại: Khế lý, khế kinh, khế cơ, do tuệ mà có được
quan tu tai bo tat
Bát Nhã Tâm Kinh cũng là một bộ kinh có đề cập đến Mười tự tại
 • Ngài Khuy Cơ có nói thêm rằng, Quán Thế Âm là vị Bồ Tát bổ xứ, là Đẳng giác Bồ Tát, không có một nơi khổ đau, u tối nào mà ánh sáng từ bi của Ngài không soi sáng được. Nói đầy đủ là Ngài có mười tự tại, vì vậy gọi Ngài là Bồ Tát Quán Tự Tại.

Tham khảo hình ảnh về tượng Quán Tự tại Bồ Tát

Sau đây là một số những hình ảnh quán tự tại bồ tát để các bạn cùng tìm hiểu và quan sát:

quan tu tai bo tat
Tượng Bồ tát Quán Thế Âm với hình ảnh tay cầm hoa sen tại Nālandā, Bihar, Ấn Độ vào thế thế kỷ 9.
quan tu tai bo tat
Chạm khắc gỗ Quán Âm đời Bắc Tống vào khoảng những năm 1025. Tượng Bồ tát thân nam, trên đầu có đội vương miện biểu thị Phật A Di Đà.
quan tu tai bo tat
Tượng Quan Âm Gỗ Tự Tại Ngồi Cửu Liên được làm từ chất Liệu Gỗ Hương
quan tu tai bo tat
Tượng Đức Quan Âm Tự Tại Ngồi được làm từ gỗ nguyên màu gỗ
quan tu tai bo tat
Tượng Đức Quan Âm Tự Tại đang ngồi ứng biến được làm từ chất liệu là Composit mạ sơn thường
quan tu tai bo tat
Tượng Gỗ Quan Âm Tự Tại Ngồi được làm từ Gỗ Viền Vàng 998
quan tu tai bo tat
Tượng Sứ Quan Âm Tự Tại Ngồi Cửu Liên Hoa được làm từ chất liệu chính là Sứ Sơn
quan tu tai bo tat
Tượng Quán Âm Tự Tại sử dụng chất liệu chính là Lưu Ly được khắc Tâm Kinh

Trên đây là một số những hình ảnh cụ thể và chi tiết nhất về tượng quán tự tại bồ tát được làm từ nhiều chất liệu khác nhau.

Vì sao nên chọn mua tượng Quán Tự Tại Bồ Tát bằng đá?

Nếu bạn là một phật tử hay nói cách khác là một người theo đạo Phật thực thụ thì nên thờ tượng Quán Tự Tại Bồ Tát. Lý giải cụ thể cho điều này bằng các tiêu chí sau đây:

 • Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát là tượng trong Phật giáo mang lại rất nhiều bình an, may mắn cho gia chủ.
 • Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát được làm bằng đá sẽ giúp trí tuệ của gia chủ cũng như thành viên trong gia đình được thông suốt, có tầm nhìn về mọi việc được sáng rõ và rõ ràng hơn.
 • Sở hữu tượng phật làm bằng đá sẽ giúp tăng lên vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian sống của gia đình người theo đạo Phật.

Địa chỉ mua tượng Phật Quán Tự Tại Bồ Tát bằng đá uy tín, chất lượng

Các gia chủ thường lựa chọn mua tượng Quán Tự Tại Bồ Tát để bày trí những nơi tôn nghiêm trong gia đình với mong muốn mang lại nhiều bình an, may mắn.

Đại đa số các trụ trì của những chùa lớn ở Đà Nẵng cũng như các khu vực khác trên toàn quốc cũng rất tin tưởng lựa chọn mua và đặt làm tượng Phật Quán Tự Tại Bồ Tát tại Đá Mỹ nghệ non nước Đà Nẵng bởi:

 • Cung cấp rất nhiều các loại tượng phật đá với ưu đãi giá tốt nhất thị trường.
 • Tất cả các tượng phật đá đa dạng, có đủ mọi kích thước và đều cần trải qua sự điêu khắc của nghệ nhân có tay nghề cao.
 • Tư vấn nhiệt tình, đầy đủ các thông tin về cách thỉnh, cách thờ, cách đặt cũng cách giữ bóng cho các tượng phật bằng đá này.
 • Hỗ trợ vận chuyển tượng phật làm bằng đá đến tận nơi và đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.
 • Chi phí luôn phù hợp với ngân sách của mọi gia chủ.

Đá Mỹ nghệ non nước Đà Nẵng luôn ưu tiên nhu cầu và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu. Đó là lý do mà chúng tôi đã phục vụ được hàng trăm lượt khách mỗi năm và nhận được sư ưu ái, giới thiệu rộng khắp của khách hàng trên toàn đất nước. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được tư vấn trực tiếp và nhanh chóng nhất nhé.

quan tu tai bo tat
Địa chỉ Đá Mỹ nghệ non nước Đà Nẵng uy tín, chất lượng nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng

Trên đây là các thông tin xoay quanh Quán Tự Tại Bồ Tát cũng như những ý nghĩa chi tiết nhất về tượng Đá của vị Bồ tát này. Hy vọng, các thông tin trên có thể giúp các gia chủ tìm kiếm cho mình được các mẫu tượng Phật ưng ý để mang đến nhiều bình an, may mắn cho gia đình.

Tham khảo thêm các mẫu tượng Phật Quan Âm tại danh mục sản phẩm Tượng Phật Quan Âm. Nếu bạn muốn thỉnh tượng Phật bằng đá chất lượng tốt nhất, hãy GỌI NGAY: 0904697999 đảm bảo bạn sẽ hài lòng 100%. Còn gì thắc mắc, xin hãy để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời ngay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.