Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Lợi ích khi thờ tượng Địa Tạng

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đá cẩm thạch

Địa Tạng vương Bồ tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ tát hay còn gọi là Địa Tạng Bồ Tát, tiếng Phạn là Ksitigarbha, tiếng Trung Hoa gọi đủ là “U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ tát”. Ngài giáng sinh vào ngày 13 tháng 7 âm lịch.

Địa Tạng là một vị Bồ tát được tôn thờ trong phật giáo Châu Á. Địa Tạng Vương Bồ tát được biết đến bởi lời nguyền cứu độ rất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Bồ tát Di Lặc hạ sanh. Ngài nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Đức Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh.

Địa Tạng Vương Bồ tát là một trong sáu vị Bồ tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Năm vị còn lại là các Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát và Di Lặc Bồ tát.

Tiểu sử của Địa Tạng Vương Bồ tát?

Có rất nhiều sự tích về Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng hai ấn bản về thân thế được lưu truyền về Ngài phải kể đến.

Trước hết, đó là Đức Địa Tạng sinh ra trong một gia đình vốn thuộc dòng dõi Bà La Môn, tên là Kolita Moggallana hay còn gọi là Mục Kiền Liên. Ngài là người có đức, có tâm nhưng bà Thanh Để – mẹ của Ngài lại mang nhiều sát nghiệp.

Mẹ Ngài chết đi bị đày xuống Vô gián địa ngục, phải chịu sự trừng phạt đau đớn, không thể siêu thoát. Mục Kiền Liên thương mẹ, thiền định niệm Phật nhiều ngày. Đức Phật cảm động nói với Ngài vào ngày Rằm tháng Bảy, hãy cùng chư tăng tổ chức một buổi lễ để cầu nguyện và hộ niệm cho cửu huyền thất tổ và mẹ Ngài. Mục Kiền Liên làm theo, cuối cùng mẹ Ngài được giải thoát…

Đây cũng chính là ý nghĩa của ngày Rằm tháng Bảy hàng năm – lễ Vu Lan, là ngày những người con nhớ ơn công lao sinh dưỡng và tình yêu thương của mẹ

Biết được có nhiều người cũng sa thân vào chốn lầm than, Địa Tạng Bồ Tát đã đến trước Đức Phật nói rằng Ngài nguyện xuống địa ngục, cứu vớt chúng sinh, Bao giờ địa ngục hết chúng sinh lầm than, Ngài mới xin thành Phật.

Câu chuyện thứ hai nói về sự tích của Địa Tạng Vương Bồ tát đó là vào thế kỷ thứ VIII, nhân gian truyền nhau rằng: Bồ tát Địa Tạng hiện thành từ Thái tử Triều tiên tục danh Kim Kiều Giác (Kimm Kyo – gak), xuất gia tu Phật, rồi vân du sang Trung Quốc, tại núi Cửu Hoa, hóa hiện thần lực nhiếp độ quần sanh. Và từ đó về sau, Cửu Hoa Sơn trở thành đạo tràng của Bồ tát Địa Tạng. Từ khi Địa Tạng ứng hiện tại Cửu Hoa Sơn, niềm tin về sự cứu độ của Ngài trong lòng Phật tử ngày càng sâu rộng, khách từ phương xa hành hương đến, chiêm bái và cầu nguyện tại Cửu Hoa Sơn ngày càng đông

Ngài có lời đại nguyện rằng: “Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sư thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật”. Do cái bổn nguyện ấy, nên Ngài phân thân nhiều phen, đăng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi, mà Ngài cũng còn làm một vị Bồ Tát.

Hình ảnh tượng Địa Tạng Vương Bồ tát

Trong biểu tượng của Phật giáo, vì bản nguyện của Địa Tạng Vương Bồ tát là cứu thoát chung sinh ra khỏi địa ngục, nên hình ảnh Địa Tạng Vương thường được mô tả với hình ảnh là một con người xuất gia với khuôn mặt phúc hậu, đầu trọc với vầng hào quang, đội mũ thất phật, mặc áo choàng đơn giản của một nhà sư. Trong tay trái của Địa Tạng Vương Bồ tát giữ một viên ngọc Như Ý để soi sáng địa ngục, trong tay phải cầm Tích trượng có sáu vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi, được sử dụng để cảnh báo côn trùng và động vật nhỏ tiếp cận, để không vô tình làm hại đến chúng và mở cửa địa ngục. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi với tư thế thiền định trên đài sen hoặc ngồi trên lưng của con Đế Thính. Đế Thính là linh vật có khả năng nghe thấy mọi thứ trong cả tam thế, giúp cho Ngài Địa Tạng biết được đâu là thật, giả, đúng sai.

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi Đề Thính
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi Đề Thính

Ngày vía Địa Tạng Vương Bồ tát là ngày nào?

Ngày nay, tín ngưỡng Bồ tát Địa Tạng đã trở thành tín ngưỡng chung của Phật giáo và dân gian. Và sau Lễ Vu Lan thì các Chùa thường khai kinh Địa Tạng tụng cho đến ngày cúng vía Ngài vào cuối tháng 7 âm lịch

Ý nghĩa tượng Địa Tạng Vương Bồ tát

Địa Tạng Vương Bồ tát được coi là Giáo chủ của cõi U Minh – nơi đầy rẫy những chúng sinh tạo ác nghiệp cực trọng chưa được siêu thoát. Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ – tát của chúng sanh dưới địa ngục. Nên khi thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa siêu độ vong linh người đã khuất. Theo truyền thuyết, khi người ta chết đi mà vẫn còn khổ thì sẽ không thể đầu thai mà phải sống mãi trong cảnh đau khổ, u tối chốn địa ngục. Khi đó, Địa Tạng Vương sẽ là người giảng đạo, giáo hóa cho những linh hồn này. Vì vậy, ta thường thấy tại các Chùa thường bài trí tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngay tại vị trí lưu trữ tro cốt trên Chùa, là để Ngài giáo hóa giúp cho người đã khuất được giác ngộ, thoát khỏi bể khổ. Bên cạnh đó, tại gia với mong muốn cầu cho các vong linh đã khuất trong gia đình được siêu thoát, cũng sẽ thường thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ tát.

Theo kinh Địa Tạng, ngoài hạnh nguyện vĩ đại là cứu hộ chúng sanh trong địa ngục, danh hiệu Bồ tát Địa Tạng còn mang một ý nghĩa sâu xa. Đó chính là biểu tượng cho âm địa hay bản tâm của chúng ta. “Địa” là đất thể thâu nhiếp và dung chứa “ Tạng” tất cả mọi vật. Tâm của chúng ta cũng vậy, dung chưa đầy đủ các hạt giống thiện ác. Bồ tát Địa Tạng nguyện cứu hộ hết chúng sanh trong địa ngục mới thành Phật, đối với người tu cũng nguyện chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ác trong tâm, ngay đó cũng thành Phật. Như vậy, Bồ tát Địa Tạng không chỉ cứu hộ chúng sanh trong địa ngục mà gồm thâu nhiều công hạnh, nhất là hạnh cứu độ chúng sanh tâm, làm hiển lộ bản tâm sáng suốt và thanh tịnh. Kính thờ Bồ tát Địa Tạng chính là để học theo hạnh nguyện này của Ngài

Ngoài ra, trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng Vương Bồ tát còn hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Vì vậy chúng ta còn thấy hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát được vây quanh bởi rất nhiều em bé.

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát được vây quanh bởi rất nhiều em bé
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát được vây quanh bởi rất nhiều em bé

Có nên thờ Tượng Địa Tạng Vương Bồ tát trong nhà?

 Theo giáo điển Phật giáo Bắc tông, Bồ tát Địa Tạng có công hạnh vĩ đại nguyện cứu hộ hết chúng sanh trong địa ngục mới thành Phật. Dân gian tin tưởng Ngài là giáo chủ thống lĩnh cõi âm nên thường thờ Tượng Địa Tạng trong nghĩa trang và các nhà thờ cúng vong linh. Ngoài hạnh nguyện cứu độ chúng sanh trong địa ngục, Bồ tát Địa Tạng còn tượng trưng cho bản tâm, tạng thức. Tâm như đất bao gồm nhiều tính chất như cứng chắc, sâu dày, rộng lớn, dung chứa hết thảy. Tâm địa này hàm chưa hết thảy các pháp, tu tập theo hạnh nguyện Địa Tạng là cứu độ hết chúng sanh trong tâm, chuyển thức thành trí, ngay đó thành Vô Thượng Bồ Đề. Và như thế học theo hạnh Bồ tát Địa Tạng, cứu độ hết thảy chúng sanh tâm phiền não tự bao đời cất chưa trong tạng thức, chuyển thức thành trí, là tiến trình chứng đắc Phật quả. Phật tử nên hiểu và thờ tượng Bồ tát Địa Tạng để học theo công hạnh của Ngài theo tinh thần này. Còn việc hiểu Bồ tát Địa Tạng chuyên cứu độ cõi âm, thờ Ngài thì các vong linh sẽ đi theo quấy phá chỉ là tín niệm dân gian.

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng tay trái cầm ngọc như ý, tay phải cầm tích trượng
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng tay trái cầm ngọc như ý, tay phải cầm tích trượng

Công hạnh của Địa Tạng Vương Bồ tát không chỉ giúp các vong linh được siêu thoát mà còn giúp người trần được giác ngộ đạo lý, phát tâm thanh tịnh. Phật tử có duyên với Ngài thì hoàn toàn có thể thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ tát trong nhà để học theo hạnh Ngài. Có thể thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi nhờ các Tăng (Ni) làm lễ an vị hoặc tự an vị rồi phụng thờ.

Đặt tượng Địa Tạng như thế nào?

Việc đặt tượng Địa Tạng Bồ tát trong nhà phải hết sức cẩn thận và tôn kính. Cần đặt tượng ở vị trí cao ráo, sạch sẽ, chính của ngôi nhà. Tránh đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở những vị trí ẩm thấp, tăm tối, gần nhà vệ sinh, nhà bếp. Có thể thờ tượng Địa Tạng cùng với Tượng Phật Bà Quan Âmtượng Phật Thích Ca

Thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ tát có lợi ích gì?

Như ý nghĩa của tượng Địa Tạng Vương Bồ tát, là Ngài có đại nguyện giải thoát chúng sinh ra khỏi địa ngục. Khi có người mất, đặt tượng Địa Tạng và niệm danh hiệu ngài cùng với làm nhiều việc thiện thì Đức Địa Tạng sẽ soi sáng dẫn đường trong giai đoạn 49 ngày sau khi mất. Tụng Kinh Địa Tạng cho vong linh người quá cố có thể được siêu thoát.

Ngoài lợi ích trên, việc thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ tát còn có các lợi ích sau:

Thứ nhất, đối với cuộc sống hiện tại:

 • Đặt tượng Địa Tạng giúp duy trì, nảy sinh tài lộc, thịnh vượng
 • Khi thờ Địa Tạng Bồ tát sẽ có được trí huệ lớn, người có trí huệ lớn là người có được sự thông minh, luôn nhìn ra cốt lõi của mọi vấn đề, có tầm nhìn xa về một việc nào đó. Đi kèm theo đó thì người có trí huệ lớn cũng sẽ có những ước nguyện lớn, và Địa Tạng Bồ tát giúp cho những ước nguyện đó sớm thành
 • Địa Tạng Vương Bồ tát còn giúp cho cuộc sống hiện tại của người thờ cúng tiêu trừ được tai nạn, bệnh tật

Thứ hai, đối với kiếp sau:

 • Kính thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể tránh được kiếp làm nô lệ, thoát khỏi thân nữ hay có được một thân hình xinh đẹp

Thứ ba, đối với người đã quá vãng:

 • Trong giấc ngủ nếu có gặp ma quỷ, sự quái ác, chúng ta có thể chí tâm tụng kinh Địa Tạng sẽ giúp siêu độ vong.
 • Khi thờ tượng Địa Tạng còn giúp ta siêu độ và gặp lại người thân đã mất.

Và cuối cùng, theo truyền thuyết về Địa Tạng Vương Bồ Tát thì Ngài từng cứu mẹ dưới Địa ngục. Do vậy việc thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là một cách thờ chữ Hiếu, để nhắc nhở mọi người phải biết hiếu kính với cha mẹ, trưởng bối.

Thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đá Non Nước – Sự lựa chọn tối ưu

Nếu bạn am hiểu về tượng và lĩnh vực điêu khắc thì chắc hẳn bạn phải biết đến làng đá Non Nước Đà Nẵng. Làng nghề đá Non Nước hình thành từ tất lâu đời, được hình thành từ cuối thế kỷ 18, cách đây gần 400 năm. Vì vậy nên đây chính là cái nôi của ngành điêu khắc với những nghệ nhân tài ba nhất. Đây là nơi quy tụ nhiều sản phẩm được điêu khắc bằng đá rất nghệ thuật và đặc sắc không chỉ vang danh trong nước mà còn trên toàn thế giới.

Chất liệu Đá Non Nước là đá nguyên khối có độ thẩm mỹ cao, sắc nét, cùng độ cứng, bền nên tượng Địa Tạng bằng đá sẽ không bao giờ chịu ảnh hưởng tác động của thời tiết, Pho tượng sẽ trường tồn theo thời gian không sợ bám rêu mốc. Khi bị bụi bẩn chỉ cần lau chùi qua là sạch sẽ như mới, sẽ không cần phải sữa chữa, bảo trì hằng năm.

Sản phẩm đá Non Nước Ngũ Hành Sơn rất phong phú, đa dạng đã có mặt rộng khắp mọi nơi. Đặc biệt trong lĩnh vực điêu khắc tượng bằng đá, chỉ những người thợ đá Non Nước mới tạc nên được pho tượng có Hồn. Vì vậy khi muốn thỉnh tượng đá nói chung, hay tượng Địa Tạng Vương Bồ tát nói riêng, hãy đến làng đá Non Nước Đà Nẵng – để có thể mua những Pho tượng đá Non Nước hoàn hảo nhất.

Cơ sở điêu khắc tượng Địa Tạng đẹp nhất, uy tín, chất lượng.

Để nói đến cơ sở điêu khắc đá tốt nhất và uy tín nhất của làng đá Non Nước Đà Nẵng, chúng ta không thể không biết đến Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô.  Đây là Xưởng điêu khắc quy mô lớn với đội ngũ nghệ nhân lành nghề, đông đảo. Đảm bảo quý khách khi đến với Đá mỹ nghệ Thành Đô sẽ được trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất. Những sản phẩm được chế tác với độ tinh xảo, thẩm mỹ cao dưới bàn tay lành nghề, điêu luyện của các nghệ nhân sẽ làm quý vị hài lòng. Đặc biệt hơn, giá cả lại rất cạnh tranh, có thể nói là thấp nhất thị trường. Sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian hay như các quầy kinh doanh vì vậy luôn mang giá gốc tại Xưởng.

Hãy gọi ngay 090 469 7999 để thỉnh những Pho tượng Phật đá Non Nước đẹp nhất, chất lượng nhất và trải nghiệm những tiện ích tối ưu của Đá mỹ nghệ Thành Đô, chúng tôi có:

 • Nhận đặt hàng theo yêu cầu (kích thước, mẫu mã)
 • Chất lượng sản phẩm tốt nhất
 • Giá cả rẻ nhất thị trường
 • Vận chuyển nhanh chóng, an toàn
 • Lắp đặt tận nơi, miễn phí

Liên hệ đặt tượng: Cơ sở điêu khắc Đá mỹ nghệ Thành Đô

 • Xưởng sản xuất: Lô 35-36 đường Quán Khái 12, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 • Trưng bày: 135-137 đường Huyền Trân Công Chúa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 090 469 7999
 • Email: thanhnv@danagold.vn