Tượng Kim Cang

Tượng Kim Cang bằng đá xám đen, tự nhiên, nguyên khối

Kích thước cao 3m