Tượng mẹ Quan Âm bằng đá tự nhiên cao 5m

Tượng mẹ Quan Âm đá tự nhiên nguyên khối cao 5m. Tượng Phật Quan Âm được điêu khắc theo đơn đặt hàng, kích thước mẫu mã theo yêu cầu.

Liên hệ đặt tượng: 0904697999