Tượng Phật Di Lặc Lục Tặc

Tượng Phật Di Lặc Lục Tặc bằng đá tự nhiên nguyên khối, kích thước cao 2m.

Liên hệ: 0904697999