La Hán Cử Bát – Thập Bát La Hán

La hán Cử Bát ngụ ở Đông Thắng Thân Châu, vị giữ bát hóa duyên, khuyến giáo hành giả, hình tượng trong các chùa là vị La Hán trên tay cầm chiếc bát.

Danh mục: