La Hán Tĩnh Tọa – Thập Bát La Hán

La hán Tĩnh Tọa ngụ ở Nam Thiệm Bộ Châu, còn có tên gọi là Đại Lực La Hán bởi trong quá khứ ngài là võ sĩ có sức lực vô cùng lớn, có thể di chuyển bất kì vật nặng nào.

Danh mục: