Nam Mô A Di Đà Phật ý nghĩa là gì? Cách niệm Phật đúng

Nam Mô A Di Đà Phật là câu niệm Phật mà hầu như ai ai cũng đã từng nghe qua. Vậy Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì? Tại sao lại mọi người hay tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Mọi thắc mắc trên sẽ được đá mỹ nghệ Thành Đô giải đáp qua bài viết sau:

Tại sao lại niệm A Di Đà Phật?

Sở dĩ chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là vì chúng ta nương theo bản nguyện của Ngài. Vì Đức Phật A Di Đà có phát ra 48 điều đại nguyện. Nguyện nào Ngài cũng muốn tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về nước của Ngài. Do đó hầu hết người tu theo pháp môn Tịnh độ đều niệm danh hiệu của Ngài. Khi chúng ta niệm danh hiệu Ngài, ngoài sự thầm của gia hộ của Ngài, chúng ta còn cần phải nhiếp tâm chí thành mà niệm. 

Khi niệm Phật điều quan trọng là phải nhiếp tâm thành ý. Không nên để tâm chạy loạn, mà phải để tâm an trụ vào câu hiệu Phật sáu chữ Di Đà. Vì niệm Phật là niệm tâm. Niệm Phật tối kỵ nhất là tâm tán loạn, nghĩ nhớ lung tung.

Vậy vì sao ta biết đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và biết đến Ngài vào lúc nào? Sở dĩ ta biết đến danh hiệu của Ngài là nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu ở trong các Kinh điển Tịnh độ. Nhất là Kinh A Di Đà. Đây là bộ kinh tự Ngài giới thiệu nói ra, chớ không ai hỏi Ngài cả. Nên kinh này còn gọi là “vô vấn tự thuyết”. Chính nhờ vào sự giới thiệu đó, nên chúng sanh ở coi Ta bà mới biết được. Nếu như đức Phật Thích Ca không nói, thì không ai không thể biết được. Và từ đó niệm sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật được dân gian biết đến và niệm với ý nguyện học theo 48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà. 

Ý nghĩa sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật

“Nam Mô” theo phạn ngữ là Namah, Namas có nhiều nghĩa như là kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.

“ A Di Đà Phật” hay “ A Di Đà” theo tiếng phạn ngữ là Amitabha, amitayus. Amitabha có nghĩa là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Amitayus có nghĩa là vô lượng thọ, có nghĩa là thọ mệnh vô lượng. Đức Phật A Di Đà cũng là một trong vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa, tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. 

Vậy ý nghĩa của 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là kính lễ đấng giác ngộ vô lượng hoặc cũng có nghĩa là con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng. 

Khi nào niệm A Di Đà Phật?

Đức phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện do lòng Từ, Bi, Hỷ, Xả, trí tuệ của Ngài được ra đời để tiếp dẫn chúng sanh vãng sinh ở Cực Lạc. Niệm Nam Mô A Di Đà là tự hương mình vào trong việc chuyển hóa ý nghĩ. Niệm Phật sẽ hướng những tâm lành, dẫn đến những hành động và lời nói của chính mình theo hướng thiện lành, đạt được sự thanh tịnh cho bản thân.

Việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật không áp đặt phải niệm vào khung thời gian nào, buổi nào. Mà có thể là buổi sáng sau khi thức dậy hay cũng có thể là buổi tối trước khi đi ngủ. Hoặc cũng có thể trong lúc ốm đau, gặp rắc rối trên đường… cũng có thể thành tâm niệm Phật để lòng an nhiên, được Ngài chỉ đường vượt qua khó khăn. Tóm lại thì vào thời điểm cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng phải thành tâm dù trong hoàn cảnh, không gian, thời gian nào. Chỉ cần nhắm mắt, thả lỏng, thành tâm và niệm Phật. 

Niệm A Di Đà Phật có tác dụng gì?

Tâm niệm A Di Đà Phật có nhiều tác dụng khác nhau. Cùng xem qua một vài tác dụng khi tâm niệm  Nam Mô A Di Đà Phật như sau:

Niệm Phật sẽ trừ được các phiền não

Các phiền nào thường con người sẽ gặp như là cảnh tử biệt sanh ly, nhà tan cửa mất, tai nạn bất thường, khó khăn trong cuộc sống… Nếu biết chí tâm niệm Phật, phiền não khổ đau sẽ dần tiêu tan. Khi tâm niệm Phật thì cố nhiên nhớ đến Phật, quên đau khổ. Đem sự nhớ Phật này để cải hóa sự đau khổ. Cho nên xưa có câu “” Một câu niệm Phật giải oan khiên”.

Niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh

Con người đều nghĩ đến những điều tội lỗi như tham, sân, si… miệng thốt ra những điều tội ác, thân làm những việc xấu xa. Nay nếu tâm niệm Phật, thì sẽ không nghĩ đến tội lỗi và thực hành những ác nghiệp. 

Niệm Phật sẽ làm cho thân thể được nhẹ nhàng an nhiên

Con người có bệnh tật, vượt qua bệnh tật một phần là do thể xác, bác sĩ chữa trị, một phần ảnh hưởng nữa là do tinh thần chiến đấu với bệnh. Ngoài ra cũng có nhiều người không bệnh nhưng vì lòng không an nhiên. Nên mất ăn, mất ngủ, lâu ngày tích tụ sinh ra bệnh. Việc niệm Phật sẽ giúp tâm định, tâm định thì những hồi hộp lo lắng sẽ giảm đi. Do đó mà ăn được, ngủ yên và bệnh mau bình phục. 

Niệm Phật tâm trí sẽ sáng suốt, học hành mau nhớ

Niệm Phật sẽ giúp tâm trí không loạn, tâm sẽ tĩnh. Nhờ đó thực hiện công việc tốt hơn, suy nghĩ chu đáo hơn, dẫn đến có những quyết định tốt và sáng suốt nhất. 

10 lợi ích khi thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Người niệm Phật các vị đại lực thần tướng ở các cõi trời ngày đem thường ẩn mình ủng hộ. Khiến các loài quỷ mị ác thân không xâm phạm được.

Người niệm Phật thường được Đức Quán Thế Âm và các vị Bồ Tát ở mười phương giúp đỡ, khiến tâm niệm thanh tịnh.

Người niệm Phật tức niệm bản lai thanh tịnh của đức Phật. Nhất là cầu vãng sanh về cõi cực lạc thường được Đức Phật A Di Đà dùng hào quang soi chiếu vào thân, nhiếp độ cho ngày kia được vãng sanh.

Người niệm Phật nhờ sự màu nhiệm của Đức Phật. Vì thế mà những loài ma quy chẳng bao giờ hại được. Rắn độc, thuốc độc cũng không làm hại tính mạng. 

Người niệm Phật thường được các vị Đại Lực Thần Tướng, Đức Quan Âm và các vị Phật, Bồ tát từ ánh hào quang của Đức Phật soi nhiếp mỗi ngày. Tránh gặp những khó khăn, tai nạn trong cuộc sống. Có khó khăn sẽ được giúp đỡ, cứu qua hiểm nguy.

Người niêm Phật dù trước có tạo bao nhiêu tội oan, bao nhiêu ác báo mà bây giờ quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Lòng luôn niệm Đức Phật không vọng tưởng điều ác, thành thử những tội oan thì Phật sẽ giúp tâm xóa giải điều xấu, trở lại sáng tỏa hết. 

Người niệm Phật tâm thường nhớ tưởng Đức Phật. Khao khác vãng sanh, về cái vọng tưởng ác độc xấu xa đã dứt nên trong giấc ngủ không thấy điềm mộng dữ dằn. Chỉ thấy những cảnh tốt lành, có lúc sẽ thấy Đức Phật hiện thân vàng chói đến an ủi khuyên bảo.

Người niệm Phật giúp cõi lòng thấy vui vẻ và những việc làm lớn nhỏ trong mỗi ngày thường đạt được thành quả tốt đẹp.

Người niệm Phật thường tâm sẽ không còn niệm phàm nên công đức, quang minh được nhiều người tôn kính, kính trọng. 

Người niệm Phật lúc bình thường vẫn chú tâm tưởng niệm danh hiệu của Phật. Được các vị thần, bồ tát ẩn thân ủng hộ nên lúc lâm chung không bị những cảnh hung ác hiện đến hay loài ma quỷ hảm hại. Khiến lòng được an vui không sợ sệt. 

Tóm lại, lợi ích của việc niệm Phật không thể kế hết. Con người thành tâm niệm phật cũng được chứng đắc đạo, nhứt là vãng sanh cực lạc. Tổ tiên cha mẹ bảy đời quyến thuộc số đông không lường cũng được ảnh hưởng vào công đức niệm Phật của mình và đồng được vãng sanh qua cõi Tĩnh Độ. 

Cách niệm A Di Đà Phật đúng

Để niệm Phật đúng cách, ta cần phải biết lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật như một lời nhắc nhở ta là con của Phật. Phải suy nghĩ và hành động theo lời dạy của Phật. Phải tích lũy công đức lớn, nghiền ngẫm giáo pháp của Phật để phát triển trí tuệ. Thực hành giáo pháp để thoát khỏi mọi tạp chất gây ra đau khổ. Phát tâm bồ đề để hướng dẫn nhiều người vào con đường tu tập chân chính để tất cả đều được hưởng hạnh phúc lâu dài. Và Niệm Phật nhất tâm bất loạn. Niệm Phật nhất tâm bất loạn, chúng ta phải đạt trạng thái tĩnh lặng của tâm. Muốn đạt trạng thái đó phát tâm Bồ đề mong muốn giác ngộ để giải thoát khỏi phiền não và giúp đỡ chúng sanh. Để giác ngộ phải hiểu và thực hành các giáo pháp của Phật. Làm nhiều việc thiện để tích lũy công đức, thường xuyên thực hành thiền để giảm dần các cảm xúc tiêu cực.

Vì vậy, ta nên thành tâm niệm Phật để cõi lòng luôn luôn cố gắng nhớ tưởng niệm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật !

Tham khảo thêm các mẫu tượng Phật A Di Đà tại danh mục sản phẩm Tượng Phật. Nếu bạn muốn thỉnh tượng Phật bằng đá chất lượng tốt nhất, hãy GỌI NGAY: 0904697999 đảm bảo bạn sẽ hài lòng 100%. Còn gì thắc mắc, xin hãy để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời ngay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.